Wystawa Hagiografia

Wystawa Hagiografia

Królowa Jadwiga pędzla Aleksandra Augustynowicza

W gotyckich salach klasztoru Dominikanów zobaczymy wystawę portretów 12 świętych. Z zagadkowymi atrybutami świętości. Od Hildegardy z Bingen po św. Jadwigę.

To wspólny projekt Lidii Biały i Julity Fajks. Do fotografii artystyczny duet dodaje koncert pieśni o świętych. – Hagiografia, a może “Hagiofonia”? Życie świętych od wieków jest nieodłącznym elementem nie tylko sfer liturgicznych, ale przede wszystkim codzienności ludu. W polskiej tradycji kult świętych przejawia się zarówno w legendach, przysłowiach, jak i w muzyce. Patroni opiekują się ogniskiem domowym, gospodarstwami czy wreszcie przypada im rola niemal aniołów stróżów. Lud poprzez legendy i pieśni doskonale odzwierciedla fragment credo “wierzę w świętych obcowanie”. Projekt hagiofonia w minimalistycznej, archaicznej surowości brzmień, maluje barwny świat historii świętych – mówi Lidia Biały, autorka niezwykłego pomysłu.

Wystawa dedykowana jest 450 rocznicy podpisania Unii Lubelskiej. Wystawie i koncertowi towarzyszy 3 element, którego Autorki zdradzić nie chcą. Zasłaniają się cytatami z pism św. Teresy z Avila. – Owoc Jego słodki memu podniebieniu. Albo: Posilcie mnie plackami z rodzynek, wzmocnijcie mnie jabłkami, bo jestem chora z miłości. Święta Teresa obficie cytuje “Pieśń nad pieśniami”. Fascynuje nas także rzeźba Giana Lorenza Berniniego, Ekstaza św. Teresy, którą można podziwiać w bazylice Matki Bożej Zwycięskiej w Rzymie – tłumaczy Lidia Biały, która będzie jedną z “modelek” sesji fotograficznych. I Świętą Jadwigą jednocześnie.

Święta Jadwiga

Była najmłodszą córką (prawnuczką króla Władysława Łokietka) króla Węgier i Polski Ludwika I Wielkiego i Elżbiety Bośniackiej. Urodziła się 18 II 1374 r. w Budzie. W dzieciństwie została przeznaczona na żonę Wilhelma Habsburga (zaręczona w 1378 r.), przez pewien czas przebywała na dworze wiedeńskim. Po śmierci najstarszej siostry Katarzyny w 1379 r. powróciła na Węgry, aby tu przygotowywać się do objęcia w przyszłości tronu węgierskiego, kształcić się, zdobywać wiedzę. Dzięki swoim kuzynkom Piastównom Annie i Jadwidze poznała język polski i naszą kulturę. Król Ludwik wyznaczył na tron Polski swoja córkę Marię zamężną z Zygmuntem Luksemburskim. Jednakże Maria po śmierci ojca została wybrana przez Węgrów na tron węgierski. Wówczas Polacy zażądali od Elżbiety Bośniackiej, aby do Krakowa przybyła jej córka Jadwiga. Po trudnych pertraktacjach Elżbieta przyjęła warunki postawione przez stronę polską i

Jadwiga została ukoronowana w katedrze wawelskiej przez arcybiskupa gnieźnieńskiego Bodzantę 15 lub 16 X 1384 r. na króla Polski. Za radą panów polskich i na ich prośbę Jadwiga zerwała zaręczyny z Wilhelmem i zgodziła się wyjść za mąż za starszego od siebie o 20 lat wielkiego księcia Litwy Jagiełłę. Można powiedzieć, że złożyła swoje życie w ofierze dla Boga i Polski. Jagiełło przyjął chrzest w katedrze wawelskiej 15 II 1386 r., a trzy dni później miał miejsce ślub Jadwigi z nowym królem Polski. Koronacja Władysława Jagiełły odbyła się 4 III 1386 r. w katedrze wawelskiej. Jagiełło postanowił, że Litwini przyjmą wiarę katolicką. (ks. Stanisław Hołodok)

Projekt jest bardzo rozwojowy.