Festiwal Krainy Polskie

Tradycje regionalne w połączeniu ze współczesnością

Lepszego Przedsmaku naszego festiwalu nie mogliśmy sobie wyobrazić. W niedzielę 3 września 2023 w Arche Hotel Lublin startuje Festiwal Krain.

Zadaniem festiwalu jest pokazanie tradycji regionalnych w połączeniu ze współczesnością. W ciągu jednego roku jest tyle różnorodnych odsłon festiwalu, ile jest hoteli ARCHE. Każda jest inna, gdyż dotyczy innego miasta i regionu. Przede wszystkim skupia się na kultywowaniu szeroko rozumianych tradycji, ukazywaniu znanej i nieznanej historii, odkrywaniu skarbów kultury, walorów turystycznych, rekreacji czy też promocji osiągnięć danej miejscowości.

Pokazuje lokalnych artystów, twórców, mistrzów sztuki, jak również lokalne rzemiosło, rękodzielnictwo, agroturystykę, Koła Gospodyń Wiejskich i lokalny biznes, etc.

W aurze tradycji unoszą się smaki regionalnych potraw i napitków, różnego typu stoiska jarmarczne, taniec i śpiew lokalnych taneczników czy muzykantów, grajków, ludowych artystów i rzemieślników. Tutaj również jest miejsce dla profesjonalnych artystów, twórców, mistrzów kuchni i gastronomii, muzyków, tancerzy czy tez przedstawicieli lokalnego biznesu.