Leica Open Day. Fotografia ma 177 lat

Warsztaty z firmą Leica to prawdziwy fotograficzny cymes. W tym roku fotografia obchodzi 177 urodziny! Razem z Piotrem Markiem z Leica Store będziemy fotografować Światło, które mieszka w bramie 10 minut. 

Tomasz Dostatni. Duchowe smakowanie. Idea festiwalu

Starotestamentowy prorok Ezechiel napisał: „Synu człowieczy, nasyć żołądek i napełnij wnętrzności swoje tym zwojem, który ci podałem. Zjadłem go, a w ustach moich był słodki jak miód”. Interpretowali te słowa u nas i Roman Brandstaetter, i prymas Wyszyński. Jeden w poemacie „Modlitwa o ustanowienie Święta Spożywania Pisma Świętego”, drugi w swoim wstępie do pierwszego wydania […]

Stacja Teatr. Sielanki nad Porem

Szymon Szymonowic. Poeta ormiańskiego pochodzenia, który bywał w Lublinie. Wiódł w dzierżawionym Czernięcinie spokojny, jednostajny tryb życia. Pisał, czytał, korespondował, podejmował gości. Udzielał czasem rad lekarskich, prowadził gospodarstwo i rozkoszował się urokami wsi, zwłaszcza przepływającą tam rzeką: Porem. Poeta jest literackim patronem festiwalu.

Orient w Muzeum Lubelskim. Podróż na Bliski Wschód i Kresy

W Muzeum Lubelskim zobaczycie wystawę „Orient w polskim malarstwie i literaturze XIX wieku”. Zapowiada się niezwykła wystawa, na której pojawią się obrazy, tomiki poezji, rysunki i drzeworyty, wspomnienia i XIX mapy. Wszystko po to, żeby podróż na Bliski Wschód i Kresy stała się wzruszającą wyprawą do źródeł kultury polskiej i ormiańskiej.

Stacja Teatr z Konopnicy. OPis obyczajów

Pociąg do Stacji Teatr zatrzyma się na Placu Teatralnym. Kolejny przystanek aktorzy zaplanowali na Placu Łokietka. W sercu Ormiańskiego Miasteczka Smaku. W roli ks. Jędrzeja Kitowicza o. Tomasz Dostatni.

Wodospad kwiatów

Wystawa wybitnego malarza ormiańskiego Gagika Parsamiana. Urodzony 28 VII 1957 r. w Eczmiadzynie, starożytnej stolicy Ormiańskiego Kościoła Apostolskiego w Armenii. Ukończył Liceum Sztuk Plastycznych im. F. Terlemezjana w Erewanie. Od 1977 roku zaczął studia w Akademii Sztuk Pięknych w Erewanie pod kierunkiem profesora Ara Biekariana. Od roku 1988 jest członkiem Związku Artystów w Armenii, a […]