stacja1

Pociąg do Stacji Teatr zatrzyma się na Placu Teatralnym. Kolejny przystanek aktorzy zaplanowali na Placu Łokietka. W sercu Ormiańskiego Miasteczka Smaku. W roli ks. Jędrzeja Kitowicza o. Tomasz Dostatni.

Lubo nic masz nic nowego pod słońcem, jako powiedział Salomon, jednakowoż rzeczy na świecie, odmieniając się ustawicznie według przepisanego im od Stwórcy prawa i za koleją jedne po drugich następując, nowymi być się zdają, chociaż już dawniej były. A że ludzie pospolicie lubią nowe rzeczy bardziej niż stare, nowymi zaś są wszystkie dawne dla tych, którzy ich nie widzieli, przeto, chcąc dogodzić powszechnemu gustowi, umyśliłem dawniejsze obyczaje polskie, jakie zaznałem za panowania Augusta III i następnie panującego po nim Stanisława Augusta, wystawić potomności w dwóch osobnych opisaniach. Ci, co przed nami żyli stem lat prędzej, jak czytamy z dziejów dawnych, w cale byli odmiennych od naszych obyczajów. Sama nawet postać dawnych Polaków odmienna dużo była od dzisiejszych, co się dosyć doskonale ukazuje w portretach i posągach staroświeckich. Ci, co po nas nastąpią za lat sto Polacy, pewnie się od nas dzisiaj żyjących tak będą różnili, jak się my różniemy od dawniejszych. Niechże potomność, dla której to piszę, przegląda się w dawniejszych i nowszych obyczajach, z dobrych niechaj wzór bierze, złych niechaj się wystrzega. Za omyłki w pisaniu przepraszam mojego Czytelnika. Jeżeli będę miał czas, poprawić ich zechcę. Jeżeli nie będę, wybaczyć mi raczy – tak zacznie się edycja specjalna spektaklu „OPis obyczajów”, którą Stacja Teatr z Konopnicy pokaże na Europejskiem Festiwalu 7 i 10 września 2016.

stacja 4

W trakcie spektaklu Tomasz Bachanek będzie malował swój autorski Opis obyczajów z Lublinem w tle. Aktorzy zagrają przy Stole Spotkania ustawionym najpierw na Placu Teatralnym przed Centrum Spotkania Kultur (7 września godz. 21), następnie w sobotę 10 września przy Stole Spotkania, który stanie w sercu Ormiańskiego Miasteczka Smaku.

Intrygująco zapowiada się premierowy pokaz festiwalowy na Placu Teatralnym. Jadalne dekoracje wykonają artyści lubelscy pod przewodnictwem Tomasza Bachanka. Ze swymi ulotnymi statkami marzeń pojawi się także rzeźbiarz Sławek Matyjaszewski.

stacja 2

Druga prezentacja spektaklu odbędzie się w samym centrum Ormiańskiego Miasteczka Smaku i Jarmarku Inspiracji. Na którym najważniejsze jest spotkanie. – Najważniejsze jest to SPOTKANIE, doświadczenie wspólnego bycia w Lublinie, poznawania się, tworzenia relacji, więzi, zaufania. Kluczowe wydaje się odejście od marketingu, a przejście do pojęcia wymiany – energii, dóbr, inspiracji. Osoba, która decyduje się przyjść na jarmark, podejmuje wysiłek, szuka, jest podmiotem w swoim własnym doświadczeniu. Buduje je wspólnie z tymi, którzy przybyli, to wspólny czas, wspólna przestrzeń. Pragniemy się angażować, to naturalna ludzka potrzeba, pragniemy opowieści, osobistej historii. Gdy buduje się relację, to spotkanie jest wyjątkowe, jest wspólną sprawą, a nie handlem. Takie podejście odpowiada rzeczywistym potrzebom, a nie jest podróbką, namiastką kontaktu i rzeczywistej wymiany – mówi Monika Kucia.


stacja 7

Tu Stacja Teatr OPis obyczajów
Jesteśmy teatrem ochotniczym, nawiązującym do najlepszych tradycji polskiego teatru. Mieszkamy, robimy próby, wystawiamy spektakle w Domu Kultury w Motyczu, który jest naszym teatralnym domem. Słuchamy mądrych ludzi, uczymy się od siebie nawzajem. Jesteśmy teatrem w drodze, chcemy grać w remizach, stodołach, domach naszej gminy i gmin sąsiednich. Także w Lublinie. Wzruszać, bawić, dawać do myślenia. Dziś krótko wam się przedstawiamy – mówi Waldemar Sulisz, pomysłodawca powstania teatru i reżyser spektaklu. Dobór kostiumów i dekoracje – Małgorzata Sulisz.