SG 4338 — kopia

W Muzeum Lubelskim zobaczycie wystawę „Orient w polskim malarstwie i literaturze XIX wieku”. Zapowiada się niezwykła wystawa, na której pojawią się obrazy, tomiki poezji, rysunki i drzeworyty, wspomnienia i XIX mapy. Wszystko po to, żeby podróż na Bliski Wschód i Kresy stała się wzruszającą wyprawą do źródeł kultury polskiej i ormiańskiej.

Mohort na kresach

Wystawa „Orient w polskim malarstwie i literaturze XIX wieku” ma na celu ukazanie wpływów kultury orientalnej na polską literaturę, sztuki piękne i obyczajowość. Zaprezentowane zostaną obrazy inspirowane podróżami i pobytami polskich malarzy na Bliskim Wschodzie (S. Chlebowskiego, J. Cięglińskiego, F. Żmurko, K. Żwana), kobierce ormiańskie i grafika.

SG 4337 — kopia

Pokazane zostaną tomiki poezji (A. Mickiewicza, J. Słowackiego, K. Brzozowskiego, G. Zielińskiego, B. Zaleskiego, A. Malczewskiego i S. Goszczyńskiego, W. Pola), literatura podróżnicza (W. Rzewuskiego, L. Siemieńskiego, W. Wężyka, M. Czajkowskiego, H. Sienkiewicza), przekład z Biblii oraz fragmenty tekstu „Sur les chevaux Orientaux…” W. Rrzewuskiego z jego rysunkami, oraz różnego typu wspomnienia – drukowane cyklicznie w polskich periodykach, często zaopatrzone w piękne drzeworyty – jako efekt wycieczek odbywanych na Bliski Wschód i Kresy oraz pielgrzymek do Ziemi Świętej.

SG 4353 — kopia

Przywołani bądą legendarni miłośnicy i hodowcy koni arabskich: Emir Rzewuski i hr. Juliusz Dzieduszycki. Udokumentowane zostaną związki Wincentego Pola z Ormianami: abp obrządku ormiańskiego Samuelem Cyrylem Stefanowiczem, ks. Izaakiem Isakowiczem (wiersze, listy), ks. Karole Antoniewiczem i in., przywołane jego opinie o Ormianach oraz stanowisko Pola wobec anonimowej broszury „Głos do ziomków obrządku ormiańsko-katolickiego” (Lwów 1861). Kopie dziewiętnastowiecznych map przybliżą zwiedzającej publiczności terytoria określane mianem Bliskiego Wschodu, obejmujące w najszerszym zakresie kraje południowo – zachodniej Azji i północno – wschodniej Afryki, z których większość w XIX wieku znajdowała się w obrębie Imperium Osmańskiego.