sikora ok

Tomasz Dostatni. Duchowe smakowanie. Idea festiwalu

Starotestamentowy prorok Ezechiel napisał: „Synu człowieczy, nasyć żołądek i napełnij wnętrzności swoje tym zwojem, który ci podałem. Zjadłem go, a w ustach moich był słodki jak miód”. Interpretowali te słowa u nas i Roman Brandstaetter, i prymas Wyszyński. Jeden w poemacie „Modlitwa o ustanowienie Święta Spożywania Pisma Świętego”, drugi w swoim wstępie do pierwszego wydania Biblii Tysiąclecia.Continue reading

sielanki 2ok

Stacja Teatr. Sielanki nad Porem

Szymon Szymonowic. Poeta ormiańskiego pochodzenia, który bywał w Lublinie. Wiódł w dzierżawionym Czernięcinie spokojny, jednostajny tryb życia. Pisał, czytał, korespondował, podejmował gości. Udzielał czasem rad lekarskich, prowadził gospodarstwo i rozkoszował się urokami wsi, zwłaszcza przepływającą tam rzeką: Porem. Poeta jest literackim patronem festiwalu.Continue reading

wodospad

Wodospad kwiatów

Wystawa wybitnego malarza ormiańskiego Gagika Parsamiana. Urodzony 28 VII 1957 r. w Eczmiadzynie, starożytnej stolicy Ormiańskiego Kościoła Apostolskiego w Armenii. Ukończył Liceum Sztuk Plastycznych im. F. Terlemezjana w Erewanie. Od 1977 roku zaczął studia w Akademii Sztuk Pięknych w Erewanie pod kierunkiem profesora Ara Biekariana. Od roku 1988 jest członkiem Związku Artystów w Armenii, a w 2007 roku został przyjęty do Polskiego Związku Artystów Plastyków. W latach 1991-1994 był dyrektorem Muzeum Narodowego w Armenii, oddział w Eczmiadzynie. W Gdańsku mieszka i tworzy w Galerii Nairi przy ul. Mariackiej od 1994 roku. Zajmuje się malarstwem oraz ceramiką.